Vitajte
Bilingválne reálne gymnázium Školského spolku „Komenský“ (vyučŤovací jazyk nemčŤina a ČŤeština/slovenština) Vás srdečŤne víta na svojej webovej stránke. Škola bola v roku 2012 kompletne zrenovovaná a zmodernizovaná.
Od školského roku 2014/2015 sa tu nachádza aj nižší stupeň gymnázia (5.-8. ročŤník), ktorý je vedený formou tzv. viedenskej strednej školy.Přednáška p. Simona Gábrišové z Vídeňské zologické zahrady Selbstverteidigung für Mädchen 4AB  besuchen die Vorstadtkrokodile im WUK Unser Schulorchester und ChorSme škola spolupracujúca s viedenskou univerzitou.