Vitajte
Bilingválne reálne gymnázium Školského spolku „Komenský“ (vyučŤovací jazyk nemčŤina a ČŤeština/slovenština) Vás srdečŤne víta na svojej webovej stránke. Škola bola v roku 2012 kompletne zrenovovaná a zmodernizovaná.
Od školského roku 2014/2015 sa tu nachádza aj nižší stupeň gymnázia (5.-8. ročŤník), ktorý je vedený formou tzv. viedenskej strednej školy.Zeugnisverteilung - 4AB, 5, 6, 7, 8 Zeugnisverteilung - 1AB, 2AB, 3AB Sommersportwoche Windsurfing in Südmähren Verabschiedung der BSSme škola spolupracujúca s viedenskou univerzitou.