Weitere Schulseiten
Študijná platforma ORg - Moodle
Školský spolok Komenský
Rodičovská Rada a Klub priateľov škôl Komenský
Diskusná platforma pre učiteľa, rodičovskú radu, materskú školu, študentov, ...
Absolventi školy Komenského - spolok absolventov školy Komenského vo Viedni
Povinné voliteľný predmet chémia 7.ORg

Sonstiges
České centrum Viedeň
Divadlo
Tschechische katholische Gemeinde
Veľvyslanectvo Českej republiky vo Viedni
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
Školská rada mesta Viedeň
Slovenský kultúrny inštitút vo Viedni
Katedra Slavistiky na Univerzite vo Viedni
Informačný portál e-Learning BMWF (Spolkové ministerstvo za vedu a výskum)
Webové stránky EdTrans s výučbovými programami a zaujímavými videami z oblasti fyziky
Projekt e-laboratória

Partnerschulen
Obchodná akadémia v Břeclavi
SOU Břeclav
Internát: BG & BRG Viedeň 3 (HIB) Boerhaavegasse


Zeugnisverteilung - 4AB, 5, 6, 7, 8 Zeugnisverteilung - 1AB, 2AB, 3AB Sommersportwoche Windsurfing in Südmähren Verabschiedung der BS



Sme škola spolupracujúca s viedenskou univerzitou.