škola / dôležité

Bilingválne reálne gymnázium Školského spolku Komenský
Schützengasse 31, 1030 Viedeň
(založené v školskom roku 2000/01)
www.rgkomensky.at

Súkromná škola s právom verejnosti v 3. viedenskom okrese, dvojjazyčná výchova a vyučovanie v nemeckom a českom/slovenskom jazyku.

Základné informácie:
- 1.–8. trieda (5.–12. ročník),
- od školského roku 2014-15 pripojenie nižšieho reálneho gymnázia (model Viedenská stredná škola),
- slovenský jazyk je alternatívny predmet k češtine (materinské jazyky),
- etika je alternatívne povinný predmet k náboženstvu (vyšší stupeň gymnázia),
- ďalšie hodiny nemčiny, češtiny a slovenčiny ako nepovinné cvičenia,
- voliteľné rozširujúce predmety – od 6. triedy (momentálne: informatika, španielčina, francúzština, ruština),
- voliteľné prehlbujúce predmety – od 7. triedy (momentálne: biológia, psychológia, dejepis),
- nepovinné cvičenia: divadelný krúžok, nemčina ako cudzí jazyk, základné matematické kompetencie, anglická konverzácia, hudobný zbor,
- kapazita: max. 24 žiakov v triede,
- paralelné triedy na nižšom stupni gymnázia,
- družina (popoludní) pre 1. a 2. ročník,
- školné: 165 euro mesačne (úprava výšky školného možná),
- prevádzkovateľ školy: Školský spolok „Komenský” založený v roku 1872 (www.komensky.at),
- budova školy bola v rokoch 2010-2012 kompletne zrenovovaná a zmodernizovaná.


Zeugnisverteilung - 4AB, 5, 6, 7, 8 Zeugnisverteilung - 1AB, 2AB, 3AB Sommersportwoche Windsurfing in Südmähren Verabschiedung der BSSme škola spolupracujúca s viedenskou univerzitou.